Asthma On Air
 
【主辦單位】社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會
【協辦單位】台灣諾華股份有限公司                
【日       期】112 年 09 月 27 日(星期三) 12:30-13:30
【線上會議】請點這另開視窗前往線上會議  (於活動當天13:00前登入,可獲得學分)
【學分申請】台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣內科醫學會、台灣氣喘衛教學會 
93badac5c9a8d6f0dc94c656e3b11347.jpg
 
 
346877a64d4bb795602a9d47f38553bd.png
 
 
 

 

社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會 秘書李宜庭 張家榕

連絡電話:02-2314-4089 #12

E-mail:tspccm.t6237@msa.hinet.net