Treatment Strategies for Leptomenigeal Metastasis in NSCLC:TASLC-TNS-TSPCCM joint conference

【主辦單位】     社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會、社團法人神經外科醫學會、台灣肺癌研究學會

【協辦單位】    美時化學製藥股份有限公司

【日               期】   20230612(星期一) 18:30 ~ 2030

【地             點】          台北喜來登大飯店   B1彩蝶+逸絢廳&線上會議

【會議報名】      請點這另開視窗前往線上會議

【學               分】    台灣胸腔暨重症加護醫學會(請於活動當天19:00前登入簽到,即可獲得本會學分)

                                                 社團法人神經外科醫學會學分申請中

ac8335bdc0da5421c1688f22b173e46f.png