EGFR NSCLC Webinar (線上會議)
【主辦單位】   社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣研究皮膚科醫學會、台灣肺癌研究學會
【協辦單位】   輝瑞大藥廠股份有限公司
【日       期】   2023年04月10日(星期一) 19:00 ~ 20:30
【線上會議】   請點這另開視窗前往線上會議
【學       分】   台灣胸腔暨重症加護醫學會(請於活動當天19:30前登入簽到,即可獲得本會學分)
                        中華民國癌症醫學會學分申請中
                        台灣肺癌學會學分申請中
                        台灣臨床腫瘤醫學會學分申請中
                        台灣皮膚科醫學會申請中
03d2a6d63f4e4fe35f0ee2e403fc0858.png
社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會 秘書陳妍安
連絡電話:02-2314-4089
E-mail:tspccm.t6237@msa.hinet.net