2023 Locally advanced lung cancer workshop
【主辦單位】 社團法人台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣肺癌研究學會
【協辦單位】 台灣阿斯特捷利康股份有限公司
【日       期】 112 年 04 月 15 日(星期六) 15:00-17:30
【學分申請中】 台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣肺癌學會、台灣臨床腫瘤醫學會
【線上會議】 請點這另開視窗前往線上會議 (於活動當天15:30前登入,可獲得學分)
【實體會議】 JR 東日本大飯店 3F 櫻廳,限額50人
                      請點連結報名:https://www.tspccm.org.tw/conference/6857
                      自即日起開放報名至112年04月12日截止
23ad95d41a81c2ef52834e499e0730ba.jpg